Wat is parodontitis

Parodontitis is een ernstige vorm van van tandvleesontsteking, waarbij ook het steunweefsel (kaakbot, tandvlies en wortelcement) rondom de tanden en kiezen is aangetast. In de beginfase van de aandoening zijn er dikwijls geen klachten, de ziekte kan dus ongemerkt ontstaan en verergeren. De tandarts controleert uw mond daarom bij elke periodieke controle op tekenen van parodontitis.

Als parodontitis onbehandeld blijft, zal het steunweefsel verder afbreken. Hierdoor gaan tanden en kiezen los staan, uiteindelijk kunnen ze zelfs verloren gaan. Parodontitis kan ook bijdragen aan een slechte adem (halitose). Wat dit allemaal betekent voor de functie van uw gebit, de esthetiek van uw mond én uw welbevinden, laat zich raden.

Hoe ontstaat parodontitis?

Parodontitis kan ontstaan als er sprake is van een verstoorde balans in de mond. Deze verstoring kan verschillende oorzaken hebben. Erfelijkheid kan bijvoorbeeld een rol spelen in de gevoeligheid voor het ontwikkelen van parodontitis. Daarnaast zijn leefstijlfactoren - zoals onvoldoende mondhygiëne, roken, stress, ongezonde voeding en overgewicht -  belangrijke oorzaken van parodontitis.

De aanwezigheid van bepaalde typen bacteriën en tandsteen kunnen de ontsteking uitlokken en verergeren. Bovendien blijkt steeds vaker dat andere ziekten, zoals suikerziekte en reuma, de gevoeligheid voor parodontitis verhogen.

Bij veel mensen met parodontitis wordt dikwijls een combinatie van bovenstaande factoren aangetroffen.

Hoe herkent u parodontitis?

Wilt u een idee krijgen of u mogelijk een verhoogd risico heeft op parodontitis?

Diensten

Hoe herken je Parodontitis?

Wilt u een idee krijgen of u mogelijk een verhoogd risico heeft op parodontitis?

Doe nu de test

*Het onderzoek waarop deze test is gebaseerd is uitgevoerd door onderzoekers van de sectie Parodontologie ACTA. A rapid, non-invasive tool for periodontitis screening in a medical care setting (2019)Martijn Verhulst, Wijnand J. Teeuw, Sergio Bizzarro, Joris Muris, Naichuan Su, Elena A. Nicu, Kamran Nazmi, Floris J. Bikker & Bruno G. Loos

Diensten

Eerste consult

Uw tandarts heeft tijdens de laatste periodieke controle van uw gebit geconstateerd dat u parodontitis heeft, een ernstige vorm van tandvleesontsteking. Daarom bent u voor behandeling doorverwezen naar de tandarts-parodontoloog (meestal aangeduid als parodontoloog). Tijdens het eerste consult bij de parodontoloog wordt de conditie van uw tandvlees uitgebreid gecontroleerd, dat gebeurt met behulp van een zogeheten ‘pocketmeting’. Indien nodig worden er röntgenfoto’s gemaakt, waarmee de situatie extra in beeld gebracht wordt. Daarnaast maakt de parodontoloog een inschatting van de mogelijke risicofactoren die ervoor gezorgd hebben dat u parodontitis ontwikkeld heeft, denk aan algemene gezondheid, erfelijkheid en leefstijlfactoren. Na dit uitgebreide onderzoek wordt in overleg met u een passend zorgplan opgesteld, waarbij rekening wordt gehouden met uw wensen. Het doel hiervan is om de tandvleesontsteking te verhelpen en daarmee uw mondgezondheid weer te optimaliseren.

Initiële (niet-chirurgische) fase

De parodontale behandeling start vaak met een initiële (niet-chirurgische) behandelfase. Deze behandeling wordt bijna altijd door de mondhygiënist uitgevoerd. Het doel van deze behandeling is om zoveel mogelijk oorzaken van parodontitis positief te beïnvloeden. Hierbij wordt voornamelijk aandacht besteed aan het optimaliseren van de mondhygiëne en - indien nodig - stoppen met roken en het verbeteren van het voedingspatroon.

Een groot deel van de behandeling bestaat uit optimale reiniging van uw gebit. Meestal zijn meerdere behandelingen nodig. Elke reiniging gaat gepaard met een uitgebreide evaluatie van de mondhygiëne, indien nodig ontvangt u een persoonlijke mondhygiëne-instructie. Gedurende het gehele behandeltraject blijft aandacht voor de mondhygiëne centraal staan. Dat is niet verwonderlijk: een optimale mondhygiëne draagt in belangrijke mate bij aan het succes van de behandeling.

Herbeoordeling

Tijdens de herbeoordeling wordt - met behulp van een zogeheten pocketmeting - het resultaat van de initiële behandeling geëvalueerd. Meestal gebeurt dit drie maanden na de laatste initiële behandeling. Op basis van deze evaluatie wordt beoordeeld of het tandvlees weer gezond is. Soms blijkt dat er nog een restontsteking aanwezig is. In overleg met u wordt gekeken wat daar de mogelijke oorzaken van kunnen zijn. Factoren zoals uw algemene gezondheid en leefstijl - o.a. mondhygiëne en roken - worden opnieuw met u besproken. Op basis van deze herbeoordeling wordt met u een vervolgtraject afgesproken, om zo het behaalde resultaat te behouden en/of te verbeteren.

Flap-operatie (chirurgische fase)

Bij ernstige parodontitis is de initiële behandeling vaak niet voldoende om alle problemen op te lossen. In dat geval is een operatieve tandvleescorrectie nodig. Veelal betreft dit het tandvlees rondom tanden en kiezen die tijdens de voorgaande behandelingen onvoldoende bereikbaar waren voor de behandelaar - en die voor u lastig zijn om goed schoon te houden -. Door middel van chirurgie, een zogeheten flapoperatie, wordt de resterende ontsteking weggenomen en de tand of kies optimaal gereinigd. De flapoperatie maakt het eveneens mogelijk om de onregelmatige vorm van het aangetaste kaakbot te corrigeren. Na de ingreep wordt het tandvlees gehecht. De hechtingen worden één à twee weken na de ingreep verwijderd. Gedurende deze weken ondersteunt u de mondhygiëne met een spoelmiddel. Meestal is het tandvlees al na één week genezen. Na drie maanden wordt de conditie van het tandvlees opnieuw geëvalueerd.

Nazorg

Natuurlijk wilt u de bereikte gezondheid van uw tandvlees behouden. Daarom is een regelmatig bezoek aan de mondhygiënist of paro nazorgassistent nodig. De frequentie van deze bezoeken is voor elke patiënt anders, de parodontoloog geeft u hiervoor een passend advies.

Tijdens de nazorgconsulten wordt uw gebit professioneel gereinigd. Hierbij krijgt u wederom advies op maat, waarmee u de mondhygiëne thuis zo goed mogelijk kunt bijhouden. Om de stabiliteit van de bereikte mondgezondheid te waarborgen, wordt de gezondheid van uw tandvlees eveneens periodiek door de parodontoloog geëvalueerd.

Bij Vitalis Top Clinics werken de parodontoloog en mondhygiënist nauw met elkaar samen. Twijfelt de mondhygiënist tijdens een nazorgbehandeling aan de stabiliteit van uw mondgezondheid? Dan kan het zijn dat u geadviseerd wordt om de parodontoloog eerder te bezoeken dan uw eerstvolgende -eerder voorgestelde - periodieke evaluatiedatum.